epifania co to jest
Co to znaczy epifania? Definicja epifania objawienie, ukazanie się; święto Trzech Króli. epifenomen.

Czy przydatne?

Definicja epifania

Definicja z ang. epiphany, z niem. Dreikönigsfest.

Co to znaczy EPIFANIA epifania objawienie, ukazanie się; święto Trzech Króli. epifenomen zdarzenie wtórne, towarzyszące zjawisku głównemu, ale nie mające wpływu na jego przebieg. Etym. - późn.z łaciny epiphania 'jw.' z gr. epipháneia 'ukazanie się' od epiphaínein 'ukazywać się'; zobacz epi-; phaínein, zobacz -fan; fenomen

Czym jest epifania znaczenie w Znaczenie E .