epkopalizm co to jest
Co to jest episkopalizm? Definicja episkopalizm pogląd, Iż najwyższa władza w Kościele należy do.

Czy przydatne?

Definicja episkopalizm

Definicja z ang. episkopalizm, z niem. episkopalizm.

Co znaczy EPISKOPALIZM: episkopalizm pogląd, Iż najwyższa władza w Kościele należy do ogółu biskupów (jak w episkopalnych Kościołach protestanckich). episkopat ogół biskupów w danym państwie. Etym. - późn.z łaciny episcopatus 'godność, siedziba biskupa' od episcopus 'biskup; nadzorca' z gr. epískopos 'nadzorca; opiekun'; zobacz epi-; skopós 'szperacz; jp.'; por. -skop

Czym jest episkopalizm znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Etymologia:
Porównanie źródłosłów, pochodzenie wyrazów; edukacja o pochodzeniu i pierwotnym znaczeniu wyrazów. Etym. - gr. etymologia 'badanie, pochodzenie wyrazu' z étymon 'prawda; "prawdziwe", dosłowne episkopalizm co znaczy.
Krzyżówka Epimenides:
Dlaczego któremu nieobecność w okresie i miejscu jakichś wydarzeń wyszła na dobre, na korzyść; (por. Endymion; Rip Van Winkle). Etym. - kreteński cudotwórca i teolog (gr. Epimenídēs) z VII a. VI w. przed episkopalizm krzyżówka.
Co to jest Epicedion:
Jak lepiej epicedion gr., nenia, tren, pieśń żałobna śpiewana przy łożu zmarłego w staroż. Grecji i Rzymie (z łaciny Epicedium episkopalizm co to jest.
Słownik Ex Cathedra:
Kiedy eks katedra] (głosić coś, orzekać) autorytatywnie, bezapelacyjnie, w sposób nie dopuszczający dyskusji. Etym. - ?Xac. 'z katedry, z mównicy'. W sensie węższym - o oświadczeniach papieskich w episkopalizm słownik.
Czym jest Et In Arcadia Ego:
Od czego zależy Xac., i ja (żyłem) w Arkadii (jest to: i ja byłem szczęśliwy); napis ten znaczy zapewne: "zgon jest obecna nawet w najidealniejszym życiu"; por. Arkadia. Etym. - napis na obrazie malarza wł episkopalizm czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: