epoda co to jest
Co to jest epoda? Definicja epoda w literaturze starogr. - strofa, dystych jambiczny (a. jambiczno.

Czy przydatne?

Definicja epoda

Definicja z ang. epode, z niem. epode.

Co znaczy EPODA: epoda w literaturze starogr. - strofa, dystych jambiczny (a. jambiczno-daktyliczny) o drugim wersie krótszym; utwór złożony z takich dystychów; w starogr. liryce chóralnej - trzeci człon następujący po strofie i antystrofie. Etym. - gr. epōidós 'jw.' od 'dośpiewany a. dopowiedziany' z epaídein 'dośpiewać; czarować śpiewem'; ep- zobacz epi-; aídein, aeídein, zobacz oda

Czym jest epoda znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Estrogeny:
Porównanie rujotwórcze, związki chem., których działanie fizj. jest podobne do działania estradiolu. estron folikulina, (pierwszy poznany) ?Xeński hormon płciowy, podobny w budowie chem. do estradiolu. Etym epoda co znaczy.
Krzyżówka Etap:
Dlaczego przebywanej drogi, trasy (zwł. pomiędzy postojami); odcinek życia, dziejów, moment rozwoju, stadium procesu, etap, stopień; miejsce wypoczynku i zaopatrzenia wojsk, oddziałów w marszu; transport epoda krzyżówka.
Co to jest Eksterminacja:
Jak lepiej eksterminacja wytępienie, wyplenienie, wyniszczenie, zagłada. Etym. - późn.z łaciny exterminatio 'zniszczenie' z ?Xac. exterminare 'usunąć (z granic); wygnać'; zobacz eks-; terminus, zobacz termin epoda co to jest.
Słownik Eros:
Kiedy Eros zobacz erotyczny; Amor epoda słownik.
Czym jest Epilepsja:
Od czego zależy epilepsja med. padaczka. epileptyczny. Etym. - gr. epilēptikós 'padaczkowy' od epilepsía 'jw.' z epilambánein 'chwytać; atakować (o chorobie)'; zobacz epi-; lambánein, zobacz katalepsja epoda czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: