epoka co to jest
Co to znaczy epoka? Definicja epoka moment; start rachuby czasu; moment obejmujący pewne stadium.

Czy przydatne?

Definicja epoka

Definicja z ang. era, z niem. Ära.

Co to znaczy EPOKA epoka moment; start rachuby czasu; moment obejmujący pewne stadium (faza, fazę) dziejów; moment trwania jakiejś formacji socjalnej; geol. jednostka czasu trzeciego rzędu (po erze i okresie) w dziejach Ziemi. epokowy pot. przełomowy, zwrotny, istotny, znamienny, historyczny. Etym. - fr. époque 'epoka' z gr. epochē 'zatrzymanie się; pauza; epoka' z epéchein 'uchwycić; zatrzymać'; zobacz epi-; échein 'dzierżyć; mieć'

Czym jest epoka znaczenie w Znaczenie E .