erastianizm co to jest
Co to jest erastianizm? Definicja erastianizm doktryna głosząca potrzebę pewnego wpływu państwa na.

Czy przydatne?

Definicja erastianizm

Definicja z ang. erastianizm, z niem. erastianizm.

Co znaczy ERASTIANIZM: erastianizm doktryna głosząca potrzebę pewnego wpływu państwa na kwestie Kościoła. Etym. - od nazwiska Thomasa Erastusa (właśc. Thomas Lüber, Lieber a. Liebler, 1524-83), szwajc. lekarza i teologa, zwolennika Zwingliego, przeciwnika ekskomunik kościelnych

Czym jest erastianizm znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Emulsja:
Porównanie rozproszona zawiesina cieczy w cieczy (na przykład mleko); fot. mieszanina substancji światłoczułych w warstwie żelatyny, pokrywająca błony (klisze, papiery) fot. Etym. - n.z łaciny emulsio 'jw.' z erastianizm co znaczy.
Krzyżówka Eufenika:
Dlaczego medycyny zajmujący się ulepszaniem rasy ludzkiej środkami technicznymi, takimi jak transplantacja narządów, protetyka i inżynieria genetyczna. Etym. - amer.z angielskiego: euphenics, nazwa erastianizm krzyżówka.
Co to jest Ekskawator:
Jak lepiej ekskawator techn. czerparka, koparka. Etym. - ?Xac. excavare 'wydrążać'; zobacz eks-; cavus, zobacz kawerna erastianizm co to jest.
Słownik Entrechat:
Kiedy entrechat [wym. ãtrsza] nazwa kroku (pas) baletowego, polegającego na (kilkakrotnym) skrzyżowaniu nóg w podskoku. Etym. - fr. 'jw.' z wł. (capriola) intrecciata '(koziołek, skok) zawikłany erastianizm słownik.
Czym jest Entwicklungsroman:
Od czego zależy nm., dosł. powieść o rozwoju, jest to opisująca postęp i kształtowanie się osobowości bohatera od dzieciństwa do wieku dojrzałego (por. Bildungsroman; Künstlerroman). Etym. - nm. 'jw.'; Entwicklung erastianizm czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: