soupcon co to jest
Co to jest Ere du soupcon? Definicja Ère du soupçon zobacz L'ère du soupçon. Słownik Ere du Soupcon.

Czy przydatne?

Definicja Ere du soupcon

Definicja z ang. Ere du Soupcon, z niem. Eh du Soupcon.

Co znaczy ERE DU SOUPCON: Ère du soupçon zobacz L'ère du soupçon

Czym jest Ere du soupcon znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy EBULIO:
Porównanie EBULIO- w złożeniach: wrzeć; wrzenie. Etym. - ?Xac. ebullire 'wrzeć, kipieć'; e- 'wy-'; bullire 'kipieć; bulgotać' od bulla, zobacz bulla ere du soupcon co znaczy.
Krzyżówka Eksplikować:
Dlaczego tłumaczyć, wyjaśniać; uzasadniać. eksploatator. eksploatować. eksplikacja. eksploatacja stosowanie, wyzyskiwanie (na przykład bogactw naturalnych); ogół operacji, których celem jest użytkowanie ere du soupcon krzyżówka.
Co to jest Ekstensja:
Jak lepiej denotacja; filoz. rozciągłość. ekstensywna gospodarka rolna - prowadzona na rozległych obszarach przy małym nakładzie pracy i środków; por. intensywny. Etym. - późn.z łaciny extensio 'rozciągłość' i ere du soupcon co to jest.
Słownik Ef Ef Efef:
Kiedy wyborny! wybornie! wyśmienity! wyśmienicie! Etym. - nm. (etwas aus dem) Effeff (verstehen, kennen, beherrschen) '(coś znać, umieć, opanować) precyzyjnie, gruntownie, idealnie'; w nm. języku kupieckim ere du soupcon słownik.
Czym jest Etezje:
Od czego zależy etezje, wiatry etezyjskie, północne, wiejące latem nad wsch. częścią M. Śródziemnego, zwł. nad M. Egejskim. Etym. - ?Xac. etesius 'coroczny' z gr. etēsios 'jp.' od étos 'rok; czas; lato ere du soupcon czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: