eskamotować co to jest
Co to jest eskamotować? Definicja eskamotować przest. zręcznie coś (kuglarską sztuką) sprzątnąć.

Czy przydatne?

Definicja eskamotować

Definicja z ang. eskamotować, z niem. eskamotować.

Co znaczy ESKAMOTOWAĆ: eskamotować przest. zręcznie coś (kuglarską sztuką) sprzątnąć, ukryć, usunąć, ściągnąć; zataić, skraść. Etym. - fr. escamoter 'eskamotować'

Czym jest eskamotować znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy East End:
Definicja East End z angielskiego:, dosł. 'wschodni kraniec (miasta)'; uboższe dzielnice Londynu, położone na wsch. stronie miasta; por. West End eskamotować co to jest.
Co znaczy EKO:
Definicja gospodarstwo; ekonomiczno-; środowisko, otoczenie, zwł. jako czynnik wpływający istotnie na tryb, sposób życia, przebieg rozwoju. Etym. - gr. oikos 'dom, mieszkanie; gospodarstwo'; por. diecezja eskamotować definicja.
Co znaczy Ensemble:
Definicja ensemble [wym. ãsãbl], zobacz ansambl eskamotować co znaczy.
Co znaczy Echolalia:
Definicja psych. mimowolne, automatyczne powtarzanie zasłyszanych dźwięków, słów, zwrotów. echolokacja biol. umiejętność nie wszystkich zwierząt (na przykład nietoperzy) do ustalania położenia otaczających je eskamotować słownik.
Co znaczy Etiologia:
Definicja badająca) powody zjawisk, mechanizmów, faktów, zwł. (med.) powody chorób i (prawn.) powody przestępczości. Etym. - śrdw.z łaciny aetiologia 'stwierdzenie powody a. powodu' z gr. aitiología 'badanie eskamotować znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: