etniczny co to jest
Co to jest etniczny? Definicja etniczny właściwy danej ekipie socjalnej, związany z odrębnością jej.

Czy przydatne?

Definicja etniczny

Definicja z ang. ethnic, z niem. ethnisch.

Co znaczy ETNICZNY: etniczny właściwy danej ekipie socjalnej, związany z odrębnością jej kultury, języka, tradycji i tak dalej etnografia, etnologia antropologia socjalna, ludoznawstwo, edukacja o życiu, obyczajach, kulturze materialnej i duchowej różnych ludów. ETNO- w złożeniach: w odniesieniu narodu, ludu, społeczeństwa, ekipy socjalnej. Etym. - gr. ethnikós 'obcy; pogański; ludowy' od éthnos 'tłum; lud; rasa; plemię; naród; klasa ludzi'; zobacz -graf-; log-; -log

Czym jest etniczny znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Ekscytacja:
Porównanie stan podniecenia. ekscytarz dawn. budzik; pobudka. ekscytować podniecać, pobudzać, podrażniać, rozpalać. Etym. - późn.z łaciny excitatio 'pobudzanie; zachęta' z ?Xac. excitare '(po)budzić'; zobacz etniczny co znaczy.
Krzyżówka Eudajmonizm:
Dlaczego pogląd etyczny, widzący w dążeniu do szczęścia osobistego najwyższe dobro i jedyny stały motor postępowania moralnego ludzi; por. epikureizm. Etym. - gr. eudaimonía filoz. staroż. 'eudajmonia etniczny krzyżówka.
Co to jest Ekshumacja:
Jak lepiej wydobycie zwłok z grobu w celu przeniesienia ich w inne miejsce a. dokonania oględzin sąd.-lekarskich. Etym. - fr. exhumation 'jw.' od exhumer 'ekshumować' ze śrdw.z łaciny exhumare 'jp.'; zobacz eks etniczny co to jest.
Słownik Erhu:
Kiedy er-hu chiń., chiński instrument muz. o dwóch jedwabnych strunach, które pociera się łukowatym smyczkiem; chińskie skrzypce etniczny słownik.
Czym jest EGZO:
Od czego zależy EGZO- w złożeniach: zewnętrzny; por. endo-. Etym. - gr. éksō '(na) zewnątrz' od eks-, zobacz eks etniczny czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: