etologia co to jest
Co to jest etologia? Definicja etologia filoz. etyka deskryptywna (opisowo-wyjaśniająca); biol.

Czy przydatne?

Definicja etologia

Definicja z ang. ethology, z niem. Verhaltensforschung.

Co znaczy ETOLOGIA: etologia filoz. etyka deskryptywna (opisowo-wyjaśniająca); biol. edukacja o zachowaniu się zwierząt i o pewnych aspektach zachowania się ludzi. etos przewodnie wierzenia, mierniki, kryteria, ideały charakteryzujące a. nurtujące jakąś grupę, społeczność, naród, ideologię; zespół wartości będący fundamentem głównych form, wzorców zachowania się a. myśli jakiejś kultury, społeczeństwa, instytucji, pracy lit. a. naukowej, dyscypliny intelektualnej; charakter a. osobowość człowieka zwł. pod względem równowagi pomiędzy namiętnościami i rozwagą (Arystoteles); fundamentalny światopogląd, usposobienie, postawa moralna, mechanizm wartości jednostki; por. eidos. Etym. - gr. ēthos 'charakter; zwyczaj; mieszkanie, ojczyzna'; por. etyczny; zobacz log-; -log

Czym jest etologia znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Edypa Kompleks:
Definicja psychoanalizie: u dzieci płci męskiej (3-6 lat) - podświadoma i stłumiona skłonność (płciowa) do matki i strach przed odwetem ojca, jako rywala budzącego nieuświadomioną wrogość dziecka; por. Elektry etologia co to jest.
Co znaczy Elogium:
Definicja pochwalna; chwalenie, sławienie; por. enkomion. Etym. - śrdw.z łaciny 'jw.' (pod wpływem śrdw.z łaciny eulogium 'utwór pochwalny') od ?Xac. 'rz. napis pochwalny na pomniku, wizerunku przodka i tym etologia definicja.
Co znaczy Enchilada:
Definicja enczi...] tortilla przykryta (a. zawijana z) mocno i ostro przyprawionym mięsem, a. innym nadzieniem i podawana z sosem pomidorowym przyprawionym chile. Etym. - amer.hiszp. od enchilor 'przyprawiać etologia co znaczy.
Co znaczy Ekonom:
Definicja nadzorca robót folwarcznych w momencie feud. i kapitalizmu. ekonometria edukacja badająca (dzięki metod mat.-statyst.) ilościowe prawidłowości zachodzące w życiu gospodarczym. ekonomia zdolność etologia słownik.
Co znaczy EPEJRO:
Definicja EPEJRO- w złożeniach: ląd; kontynent. Etym. - gr. ēpeiros 'jw.'; Epir etologia znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: