inwestycje etyczne co to jest
Co to znaczy etyczne inwestycje? Definicja etyczne inwestycje (a. inwestycje sumienia) - sposób.

Czy przydatne?

Definicja etyczne inwestycje

Definicja z ang. ethical investments, z niem. ethische Investments.

Co to znaczy ETYCZNE INWESTYCJE etyczne inwestycje (a. inwestycje sumienia) - sposób inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, który pozwala na kupowanie akcji tylko takich przedsiębiorstw, jakie zadowalają pewne minimum wymogów etycznych, na przykład nie uprawiają dyskryminacji rasowej, wiwisekcji, handlu z represyjnymi dyktaturami, nie produkują broni. etyczny moralny, zgodny z nakazami etyki; odnoszący się do etyki. etyka moralność; edukacja o moralności, filozofia moralności; określony mechanizm etyczny; ogół zasad i norm postępowania obowiązujących w danej epoce i środowisku. Etym. - gr. ēthikē 'moralność' z r.ż. od ēthikos 'moralny; etyczny' od ēthos, zobacz etos

Czym jest etyczne inwestycje znaczenie w Znaczenie E .