euratom co to jest
Co to jest Euratom? Definicja Euratom skrót z angielskiego: nazwy European Atomic Energy Community.

Czy przydatne?

Definicja Euratom

Definicja z ang. Euratom, z niem. Euratom.

Co znaczy EURATOM: Euratom skrót z angielskiego: nazwy European Atomic Energy Community 'Europejska Wspólnota Energii Atomowej' międzynarodowej org., której członkami są: Belgia, W. Brytania, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, RFN, Włochy, utworzonej jako wspólny rynek rozwoju przemysłu związanego z energią atomową; traktat ustalający wspólnotę wynikł z obrad konferencji messyńskiej z 1955 i wszedł w życie 1 I 1958

Czym jest Euratom znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Ekwici:
Porównanie arystokracja finansowa; (od końca III w. przed naszą erą) uprzywilejowana warstwa ludności rz., składająca się z bogaczy nie zasiadających w senacie. Etym. - ?Xac. equites 'jeźdźcy; kawaleria euratom co znaczy.
Krzyżówka Errare Humanum Est:
Dlaczego errare humanum est ?Xac., z gr., błądzić (mylić się) jest rzeczą ludzką euratom krzyżówka.
Co to jest Epidemia:
Jak lepiej szerzenie się (wybuch) określonej dolegliwości, zwł. zakaźnej (por. endemia; pandemia; epizootia), a. żadnych ujemnych, szkodliwych zjawisk w zbiorowisku ludzkim na ustalonym obszarze. epidemiologia euratom co to jest.
Słownik Education Sentimentale:
Kiedy sentimentale zobacz L'Éducation sentimentale. nauka wychowanie, wykształcenie. edukacyjny. Etym. - ?Xac. educatio 'jw.' od educare 'wychowywać; kształcić'; e- 'wy-'; -ducare od ducere, zobacz duce euratom słownik.
Czym jest Extra Culpam:
Od czego zależy extra culpam ?Xac., bez winy. extra ordinem ?Xac., poza porządkiem. extra iocum ?Xac., serio, bez żartów. extra muros ?Xac., poza murami (miasta); por. intra muros euratom czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: