ewikcja co to jest
Co to znaczy ewikcja? Definicja ewikcja prawn. pozbawienie kogoś prawa własności na rzecz kogo.

Czy przydatne?

Definicja ewikcja

Definicja z ang. guarantee, z niem. vertreiben.

Co to znaczy EWIKCJA ewikcja prawn. pozbawienie kogoś prawa własności na rzecz kogo innego, mającego lepsze prawo; dawn. zabezpieczenie, poręka. Etym. - późn.z łaciny evictio 'pokonanie; przekonanie (kogoś); sądowe odzyskanie własności' od evincere 'zwalczyć; przekonać; dowieść'; e- zobacz eks-; vincere, zobacz wiktoria

Czym jest ewikcja znaczenie w Znaczenie E .