skala fahrenheita co to jest
Co to jest Fahrenheita skala? Definicja Fahrenheita skala - 212-stopniowa skala termometryczna.

Czy przydatne?

Definicja Fahrenheita skala

Definicja z ang. Fahrenheit scale, z niem. Fahrenheit-Skala.

Co znaczy FAHRENHEITA SKALA: Fahrenheita skala - 212-stopniowa skala termometryczna (temp.); por. Celsjusza. Etym. - wprowadził ją Gabriel D. Fahrenheit (1686-1736), fizyk nm

Czym jest Fahrenheita skala znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Futurum:
Porównanie czas przyszły. futurysta. futuryzm awangardowy kierunek art.-lit. pierwszej ćwierci XX w., gł. we Włoszech i Rosji, głoszący idee anarchicznego buntu przeciw normom życia społ., tradycji kult. i fahrenheita skala co znaczy.
Krzyżówka Fakultatywny:
Dlaczego pozostawiony do wyboru, warunkowy; nie obowiązujący, dowoly. fakultet wydział w wyższym zakładzie nauk.; władze, ciało profesorskie wydziału. Etym. - śrdw.z łaciny facultas dpn. facultatis 'gałąź fahrenheita skala krzyżówka.
Co to jest Faktor:
Jak lepiej obiekt; jedna z przyczyn; dawn. pośrednik, stręczyciel; plenipotent, pełnomocnik. faktoria dawn. europ. osada handl. w koloniach. faktorne dawn. prowizja za pośrednictwo. Etym. - ?Xac. factor fahrenheita skala co to jest.
Słownik Fud:
Kiedy fud. (skr. od ?Xac. fudit) - na dzwonach i in. odlewach (przed imieniem ludwisarza): odlał fahrenheita skala słownik.
Czym jest Finish:
Od czego zależy isz], finisz, sport. końcowa (zazw. najszybsza) część wyścigu, biegu i tym podobne Etym. - z angielskiego: 'zakończenie; jw.; wykończenie; polor' z ?Xac. finis 'granica; kres; koniec; cel'; por fahrenheita skala czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: