falsyfikat co to jest
Co to jest falsyfikat? Definicja falsyfikat sfałszowany, podrobiony element (pieniądz, dokument.

Czy przydatne?

Definicja falsyfikat

Definicja z ang. forgery, z niem. Fälschung.

Co znaczy FALSYFIKAT: falsyfikat sfałszowany, podrobiony element (pieniądz, dokument, dzieło sztuki). falsyfikator ten, kto podrabia; fałszerz. Etym. - śrdw.z łaciny falsificatio 'podrabianie' od ?Xac. falsus, zobacz falset

Czym jest falsyfikat znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Fluctuat Nec Mergitur:
Definicja fluctuat nec mergitur ?Xac., miota nim fala, lecz on nie tonie (dewiza her. Paryża falsyfikat co to jest.
Co znaczy Ferować Wyrok:
Definicja wyrokować, orzekać, osądzać, sądzić; wydawać werdykt(y). Etym. - ?Xac. ferre 'nieść; proponować (prawo, sankcję)'; por. ablacja; cyrkumferencja; deferens; delator; dyferencja; kalcyferol; kaloryfer falsyfikat definicja.
Co znaczy Feedback:
Definicja feedback [wym. fi:dbäk] sprzężenie zwrotne. Etym. - z angielskiego:; feed 'karmić; zasilać'; back 'z powrotem falsyfikat co znaczy.
Co znaczy Fetysz:
Definicja obdarzony jakoby mocą magiczną, uważany za wcielenie bóstwa, bożyszcze; por. amulet. fetyszyzm etn. kult fetyszów, bałwochwalstwo; med. zboczenie, kierujące zainteresowania seksualne ku przedmiotom falsyfikat słownik.
Co znaczy Fulcrum:
Definicja fulcrum ?Xac., fiz. pkt. podparcia dźwigni; pkt. oparcia (fr. point d'appui falsyfikat znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: