faryzeizm co to jest
Co to jest faryzeizm? Definicja faryzeizm, faryzeuszostwo obłuda; bigoteria, fałszywa nabożność.

Czy przydatne?

Definicja faryzeizm

Definicja z ang. pharisaism, z niem. Pharisäertum.

Co znaczy FARYZEIZM: faryzeizm, faryzeuszostwo obłuda; bigoteria, fałszywa nabożność. faryzeusz obłudnik, hipokryta; świętoszek, bigot. Etym. - późn.z łaciny pharisaeus 'oddzielony; Faryzeusz' z gr. pharisalos 'jp.' od aram. pěriszaijā l.mn. od pěriszā dosł. 'oddzielony'. Faryzeusze - ortodoksyjne stronnictwo polit. w Judei (II w. przed naszą erą - II w. n.e.); por. Biblia (Ew. wg Łuk., 18, 11); saduceusze

Czym jest faryzeizm znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Fleczer:
Definicja fleczer materiał użytkowany w dentystyce jako czasowe szczelne wypełnienie ubytków zęba. Etym. - od nazwiska amer. dietetyka: Horace Fletcher (1849-1919 faryzeizm co to jest.
Co znaczy Facilius Est Camelum Per Foramen Acus Transire Quam Divitem Intrare In Regnum Coelorum:
Definicja camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum coelorum ?Xac., łatwiej jest wielbłądowi przejść poprzez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Etym. - z Wulgaty faryzeizm definicja.
Co znaczy Fanfaron:
Definicja zarozumialec, samochwał, bufon. fanfaronada chełpliwość, samochwalstwo; przechwałki, zuchowatość; pretensjonalność, bufonada. Etym. - fr. fanfaronnade 'chełpliwość' od fanfaron 'jw.' z hiszp faryzeizm co znaczy.
Co znaczy Frans:
Definicja frans chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, promieniotwórczy metal z gatunku potasowców. Etym. - od fr. France 'Francja faryzeizm słownik.
Co znaczy Fasces:
Definicja fasces zobacz faszyzm faryzeizm znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: