fastenzeit co to jest
Co to jest Fastenzeit? Definicja Fastenzeit nm., Ogromny Post, 40-dniowy (niezależnie od niedziel.

Czy przydatne?

Definicja Fastenzeit

Definicja z ang. Fastenzeit, z niem. Fastenzeit.

Co znaczy FASTENZEIT: Fastenzeit nm., Ogromny Post, 40-dniowy (niezależnie od niedziel) moment pokutny przed Wielkanocą (z angielskiego: Lent, fr. Carême, wł. Quaresima). Fastnachtspiel [wym. ...szpi:l] komedia karnawałowa, rodzaj prostej komedii a. farsy z jasnym morałem, rozpowszechnionej w Niemczech XV i XVI w. (najwcześniejszy przykład z XIII w.). Etym. - nm. 'jw.'; Fastnacht 'zapusty, ostatki'; fasten 'pościć'; Nacht 'noc'; Spiel 'zabawa; widowisko'

Czym jest Fastenzeit znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Feston:
Definicja się malowniczo girlanda z kwiatów, zieleni, owoców, wstęg; ornament, motyw dekoracyjny, płaskorzeźba, w kształcie półwieńca z roślin. festyn zabawa (ogrodowa; ludowa); uroczystość, bal; bankiet fastenzeit co to jest.
Co znaczy Fluktuacja:
Definicja niestałość, zmienność, płynność; chwiejność; wahanie cykliczne; falowanie; odchylenie od stanu równowagi; odstępstwa od średniej statyst., od przeciętnej, od normy. Etym. - ?Xac. fluctuatio fastenzeit definicja.
Co znaczy Farad:
Definicja farad (F) jednostka miary pojemności elektr. przewodników. Etym. - od nazwiska fizyka z angielskiego: Michała Faradaya (1791-1867 fastenzeit co znaczy.
Co znaczy FIZJO:
Definicja natura(lny), przyroda; w odniesieniu naturalnego porządku; w odniesieniu ciała, zwł. w przeciwieństwie od umysłu; fizyczny; fizjologiczny. fizjognomia zobacz fizjonomia. Etym. - gr. phýsis 'natura fastenzeit słownik.
Co znaczy Fluor:
Definicja pierwIASTEK, Tabl. 1. fluorescencja rodzaj luminescencji, samorzutne świecenie nie wszystkich ciał po pochłonięciu promieniowania; por. fosforescencja. fluoryzować. Etym. - n.z łaciny fluor 'fluor(yt fastenzeit znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: