faza co to jest
Co to jest faza? Definicja etap stadium, moment przejściowy, stopień rozwoju; (f. Księżyca, planety.

Czy przydatne?

Definicja faza

Definicja z ang. phase, z niem. Phase.

Co znaczy FAZA: etap stadium, moment przejściowy, stopień rozwoju; (f. Księżyca, planety) nów, I kwadra, pełnia, ostatnia (III) kwadra; mech., akust., elektr. rozmiar fiz. określająca stan ruchu drgającego w danej chwili; chem.-fiz. jednolita część układu odgraniczona powierzchnią rozdziału (granicą faz) od innych części układu (jak na przykład w układzie trójfazowym: lód-woda-para wodna). Etym. - gr. phásis 'ukazanie się (gwiazdy); etap (księżyca)' od phaínein, zobacz fantom

Czym jest faza znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Fenotyp:
Definicja dostrzegalnych cech organizmu (wygląd i właściwości), stworzonych jako rezultat oddziaływania warunków środowiska na właściwości dziedziczne (genotyp) organizmu. Etym. - zobacz fen(o)- 1; typ faza co to jest.
Co znaczy Folklor:
Definicja twórczość art. (podania, baśnie, przysłowia, obrzędy, tańce, pieśni, muzyka; stroje, zdobnictwo i tak dalej). folklorystyka edukacja zajmująca się badaniem folkloru. folkloryzm przetwarzanie faza definicja.
Co znaczy Forminga:
Definicja forminga st.grecki instrument muz. strunowy szarpany, odmiana liry a. kitary. Etym. - gr. phórminks dpn. phórmingos 'jw faza co znaczy.
Co znaczy Femme Incomprise:
Definicja femme incomprise fr. [wym. fam ękąpri:z], kobieta nie zrozumiana, zapoznana faza słownik.
Co znaczy Fiala:
Definicja fiala staroż. grecki odpowiednik rzymskiej patery; zobacz pinakiel. Etym. - gr. phiálē 'kocioł; urna; czarka; jw.'; por. fiolka faza znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: