fenomen co to jest
Co to jest fenomen? Definicja fenomen (rzadkie) zdarzenie; osobliwość, dziwo, kuriozum, unikat.

Czy przydatne?

Definicja fenomen

Definicja z ang. phenomenon, z niem. Phänomen.

Co znaczy FENOMEN: fenomen (rzadkie) zdarzenie; osobliwość, dziwo, kuriozum, unikat; ktoś zadziwiający, nadzwyczajny, nadzwyczaj utalentowany; filoz. zdarzenie (fiz. a. psych.) będące obiektem postrzegania; wszelaki fakt empiryczny będący punktem wyjścia badań nauk.; wszyskto, co jest "obiektem możliwego doświadczenia", dostępnym obiektem poznania, w przeciwieństwie od niepoznawalnej "rzeczy samej w sobie" (Kant); por. Ding an sich, noumen; (to ograniczenie zakresu poznania ludzkiego jest klasyczną metodą fenomenalizmu). fenomenologia sposób filozofowania, polegająca gł. na zaniechaniu czysto pojęciowych spekulacji i "powrocie do rzeczy", jest to do uzyskania bezpośredniego doświadczenia tego, co dane, fenomenów (Edmund Husserl, 1859-1938). Etym. - gr. phainómenon 'zjawiający się; widoczny' od phaínein, zobacz fen(o)- 1; log-; -log

Czym jest fenomen znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Feralny:
Definicja feralny niepomyślny, nieszczęśliwy; pechowy; złowróżbny. Etym. - ?Xac. feralis 'śmiertelny; żałobny fenomen co to jest.
Co znaczy Farfura:
Definicja farfura fajans. farfury naczynia fajansowe. Etym. - osm.tur. farfur z pers fenomen definicja.
Co znaczy Filogenetyka:
Definicja filogenia) edukacja o rozwoju rodowym, filogenezie; por. ewolucjonizm. filogeneza postęp rodowy organizmów żywych i poszczególnych ich szczepów; por. ontogeneza. Etym. - zobacz fil(o)- 3; geneza fenomen co znaczy.
Co znaczy Fircyk:
Definicja fircyk lekkoduch, trzpiot, szaławiła, świszczypała; dandys, goguś, strojniś, galant, modniś, elegant. Etym. - (?) od nm. Fürst 'książę' a. z g.nm. fürwitzig (dziś vorwitzig) 'wścibski fenomen słownik.
Co znaczy Fortuna:
Definicja traf; powodzenie, szczęście; bogactwo, dorobek, mienie. Etym. - ?Xac. fortuna '(szczęśliwy) traf; los; rz. bogini szczęścia, losu (gr. Týchē)' od fors dpn. fortis 'los, traf; możliwość fenomen znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: