ferma co to jest
Co to jest ferma? Definicja ferma gospodarstwo wyspecjalizowane w określonej gałęzi rolnictwa a.

Czy przydatne?

Definicja ferma

Definicja z ang. farm, z niem. Bauernhof.

Co znaczy FERMA: ferma gospodarstwo wyspecjalizowane w określonej gałęzi rolnictwa a. hodowli (na przykład f. kurza, f. nutrii); por. farma. Etym. - fr. ferme 'silny, trwały, stały; dzierżawa; folwark, ferma' z ?Xac. firmare 'utrwalić' od firmus, zobacz spółka

Czym jest ferma znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Folk:
Definicja angielskiego:, 'ludowy', pop. muzyka ludowa; por. pop-rock. folk rock z angielskiego:, połączenie rocka z piosenką lud. uprawiane od 60. lat XX w. (Bob Dylan, Niemen, Skaldowie i in ferma co to jest.
Co znaczy Factum Abiit Monumenta Manent:
Definicja factum abiit; monumenta manent ?Xac., gest mija; pomniki (jego) pozostają. Etym. - z Owidiusza (Fasti, 4, 709 ferma definicja.
Co znaczy Fianchetto:
Definicja ketto] otwarcie szachowe z pionkiem b albo g (a. oboma) przesuniętym(i) o jedno pole, by przygotować wolne miejsce sąsiedniemu gońcowi; por. szach. Etym. - wł. zdrobn. od fianco 'bok; strona ferma co znaczy.
Co znaczy Faire Bonne Mine A Mauvais Jeu:
Definicja faire bonne mine à mauvais jeu fr., nadrabiać miną; robić niezłą minę do złej gry; pokrywać uśmiechem zawód, niepowodzenie ferma słownik.
Co znaczy Foggy Bottom:
Definicja nazwa amer. Departamentu Stanu (jest to amer. ministerstwa spraw zagran.), regularnie z intencją humorystyczną a. kpiną, jako aluzja do domniemanej mglistości jego polityki a. oficjalnych oświadczeń ferma znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: