fiala co to jest
Co to jest fiala? Definicja fiala staroż. grecki odpowiednik rzymskiej patery; zobacz pinakiel.

Czy przydatne?

Definicja fiala

Definicja z ang. turret, z niem. Türmchen.

Co znaczy FIALA: fiala staroż. grecki odpowiednik rzymskiej patery; zobacz pinakiel. Etym. - gr. phiálē 'kocioł; urna; czarka; jw.'; por. fiolka

Czym jest fiala znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy FLUWIO:
Definicja FLUWIO- w złożeniach: rzeka; strumień; spowodowany poprzez działanie strumieni, rzek. Etym. - ?Xac. fluvius 'rzeka' od fluere, zobacz fluid fiala co to jest.
Co znaczy Ferma:
Definicja wyspecjalizowane w określonej gałęzi rolnictwa a. hodowli (na przykład f. kurza, f. nutrii); por. farma. Etym. - fr. ferme 'silny, trwały, stały; dzierżawa; folwark, ferma' z ?Xac. firmare 'utrwalić fiala definicja.
Co znaczy Fauxpas:
Definicja faux-pas fr. [wym. fo:pa], dosł. 'fałszywy krok'; nietakt, niezręczność, gafa, uchybienie formom towarzyskim, postępek nie na miejscu fiala co znaczy.
Co znaczy Filtr:
Definicja urządzenie oddzielające ciecz od osadu a. usuwające pewien zakres z pasma częstotliwości (na przykład f. akustyczny). filtrat techn. przesącz. filtracja ruch cieczy a. gazów poprzez ośrodki porowate fiala słownik.
Co znaczy Fortyfikacja:
Definicja przystosowania (dzięki umocnień) terenu do walki; umocnienia obronne, obwałowania. Etym. - późn.z łaciny fortificatio 'umocnienie' od ?Xac. fortis zobacz fort; -ficatio od facere, zobacz fakcja fiala znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: