fiksacja co to jest
Co to jest fiksacja? Definicja fiksacja psychol. zdarzenie utrwalania się pewnych sposobów.

Czy przydatne?

Definicja fiksacja

Definicja z ang. fixation, z niem. Fixierung.

Co znaczy FIKSACJA: fiksacja psychol. zdarzenie utrwalania się pewnych sposobów zachowania (zwł. pod wpływem przymusu powodującego mocną frustrację), choćby były one zupełnie nieracjonalne i przynosiły jednostce szkodę; sztywność myślowa, trwanie przy jednym sposobie rozwiązywania problemów, choćby był bezskuteczny, uporczywe nawracanie do pierwotnej hipotezy, choćby okazywała się błędna. Etym. - fr. fixation 'jw.' od ?Xac. fixus zobacz fiksatywa

Czym jest fiksacja znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Federales:
Definicja federales meksykańskie wojsko federalne. Etym. - meks.hiszp. skr. od Fuerzas Federales 'federalne siły (zbrojne fiksacja co to jest.
Co znaczy Femiczny Trybunał:
Definicja śrdw. sekretny trybunał powoływany do sądzenia członków możnych rodów, sąd kapturowy. Etym. - nm. Feme 'sąd kapturowy w śrdw. Niemczech; sąd kapturowy sekretnych nm. org. hitlerowskich' ze śr.g.nm fiksacja definicja.
Co znaczy Ferować Wyrok:
Definicja wyrokować, orzekać, osądzać, sądzić; wydawać werdykt(y). Etym. - ?Xac. ferre 'nieść; proponować (prawo, sankcję)'; por. ablacja; cyrkumferencja; deferens; delator; dyferencja; kalcyferol; kaloryfer fiksacja co znaczy.
Co znaczy Fleet Street:
Definicja fli:t stri:t] prasa londyńska. Etym. - od nazwy ulicy w Londynie (biegnącej od Ludgate Circus do Strandu), na (a. w pobliżu) której mieszczą się liczne redakcje gazet i periodyków; od nazwy rzeki fiksacja słownik.
Co znaczy Formularz:
Definicja druk do wypełnienia. formuła zwięźle wyrażone prawo ogólne, przepis, prawidło; ustalenie, hasło, maksyma; chem., mat. wzór. formułować (zwięźle, precyzyjnie, zrozumiale) wypowiadać jakąś myśl fiksacja znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: