iuvenum flos co to jest
Co to jest flos iuvenum? Definicja flos iuvenum ?Xac., kwiat młodzieży. Etym. - z Liwiusza, 8, 8.

Czy przydatne?

Definicja flos iuvenum

Definicja z ang. flos iuvenum, z niem. flos Iuvenum.

Co znaczy FLOS IUVENUM: flos iuvenum ?Xac., kwiat młodzieży. Etym. - z Liwiusza, 8, 8

Czym jest flos iuvenum znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Frapować:
Definicja frapować sprawiać wrażenie, zadziwiać, zaciekawiać. Etym. - fr. frapper 'uderzać; frapować; zaciekawiać; wybijać (monetę); pukać flos iuvenum co to jest.
Co znaczy Fokosa Uczta:
Definicja której goście zabijają gospodarza. Etym. - z Zenobiusza (Adagia, 6, 37) około 130 r.; mit. gr. Fokos (Phōkos) został zabity poprzez zalotników swej córki, których sam sprosił na biesiadę; por. Erazm flos iuvenum definicja.
Co znaczy Ftyzjatra:
Definicja ftyzjatra, ftyzjolog specjalista w dziedzinie ftyzjatrii, ftyzjologii, med. nauce o gruźlicy płuc. Etym. - gr. phthísis 'suchoty'; zobacz -iatr(i)a; log-; -log flos iuvenum co znaczy.
Co znaczy Furora:
Definicja furora, furorę robić - odnosić ogromny efekt, mieć niecodzienne powodzenie, wprawiać w zachwyt, podziw. Etym. - wł. furore 'uniesienie, egzaltacja' od ?Xac. furor 'szał, wściekłość; natchnienie flos iuvenum słownik.
Co znaczy Folikulina:
Definicja Xeńskie hormony płciowe produkowane w pęcherzykach Graafa (estradiol i estron). Etym. - n.z łaciny folliculina 'jw.' z folliculus 'pęcherzyk (Graafa)' od ?Xac. 'woreczek; łuska' zdrobn. od follis flos iuvenum znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: