co to jest
Co to jest fon? Definicja fon jednostka poziomu głośności. -FON(A), -FON(IA), FON(O)- w złożeniach.

Czy przydatne?

Definicja fon

Definicja z ang. phone, z niem. Fon.

Co znaczy FON: fon jednostka poziomu głośności. -FON(A), -FON(IA), FON(O)- w złożeniach: dźwięk, głos, brzmienie, ton; instrument muzyczny; przyrząd do utrwalania i reprodukcji dźwięków; wymowa. fonacja jęz. wymawianie dźwięków mowy, wydawanie głosu. fonem jednostka fonetyczna języka; głoska (aktywna funkcjonalnie); por. grafem. Etym. - gr. phōnē, phōnēma 'dźwięk, głos'; por. antyfona; dodekafonia; fonetyka; homofoniczny; kakofonia; magnetofon; mikrofon; ortofonia; polifonia; saksofon; symfonia

Czym jest fon znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Filioque:
Definicja od) syna; przen. (jedno) wyraz uniemożliwiające porozumienie, powodujące rozejście się, rozłam, zerwanie. Etym. - formuła wyrażająca pochodzenie Ducha św. (od Ojca i od Syna), dogmat Kościoła zach (z fon co to jest.
Co znaczy FAZJA:
Definicja zaburzenie mowy (określonego rodzaju, zwł. dotyczące symbolicznej funkcji języka mówionego); por. -femia, -lalia. Etym. - n.z łaciny z gr. phásis 'wypowiedź; stwierdzenie' od phanai 'mówić'; por fon definicja.
Co znaczy Fastenzeit:
Definicja Ogromny Post, 40-dniowy (niezależnie od niedziel) moment pokutny przed Wielkanocą (z angielskiego: Lent, fr. Carême, wł. Quaresima). Fastnachtspiel [wym. ...szpi:l] komedia karnawałowa, rodzaj fon co znaczy.
Co znaczy Falsyfikat:
Definicja sfałszowany, podrobiony element (pieniądz, dokument, dzieło sztuki). falsyfikator ten, kto podrabia; fałszerz. Etym. - śrdw.z łaciny falsificatio 'podrabianie' od ?Xac. falsus, zobacz falset fon słownik.
Co znaczy Forint:
Definicja forint waluta węgierska (= 100 fillerów). Etym. - węg. 'jw.' z wł. fiorino, zobacz floren fon znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: