fonetyczny co to jest
Co to jest fonetyczny? Definicja fonetyczny odnoszący się do fonetyki; dźwiękowy, głoskowy.

Czy przydatne?

Definicja fonetyczny

Definicja z ang. phonetic, z niem. phonetisch.

Co znaczy FONETYCZNY: fonetyczny odnoszący się do fonetyki; dźwiękowy, głoskowy. foniczny głosowy, dźwiękowy, akustyczny. fonoteka archiwum nagrań (taśm, płyt) dźwiękowych; dyskoteka połączona z taśmoteką (zbiorem taśm magnetofonowych, filmowych, magnetowidowych, kasetek). fonologia językozn. edukacja o fonemach i związkach pomiędzy nimi, o systemie dźwiękowym języka. fonetyka dział językoznawstwa obejmujący badanie dźwięków mowy (głosek); wymowa, sposób wymawiania; mechanizm głoskowy, zasób głosek. foniatria med. leczenie złej wymowy i zaburzeń mowy. fonia ogół dźwięków przekazywanych poprzez głośnik telewizora; por. wizja. fonograf aparat do zapisywania i odtwarzania dźwięku (T. A. Edison, 1877 r.). Etym. - gr. phōnētikós 'w odniesieniu głosu' od phōnē, zobacz -fon-; -graf-; -iatria-; log-; -log; -teka

Czym jest fonetyczny znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Feldfebel:
Definicja wszystkich armiach: st. sierżant, st. wachmistrz. feldmarszałek marszałek polny; w wojsku bryt. i nm. najwyższy stopień wojskowy (z angielskiego: field marshal). feldjeger w dawn. Rosji: strzelec fonetyczny co to jest.
Co znaczy Famusow:
Definicja biurokrata schlebiający przełożonym, wyniosły i arogancki w relacji do podwładnych, protegujący krewniaków, wróg postępu. Etym. - postać z komedii Aleksandra Gribojedowa Mądremu biada, 1817 r fonetyczny definicja.
Co znaczy Flesz:
Definicja błyskowa. 2. w szermierce: atak rzutem, pchnięcie z wyrzutem ciała naprzód. Etym. - 1. z angielskiego: flash(light) 'światło do zdjęć fot.'; flash 'błysk; blask'; light 'światło; ogień'. 2. fr fonetyczny co znaczy.
Co znaczy Fermata:
Definicja umieszczany nad nutą a. pauzą symbol, (w formie łuku z kropką w środku - przyp. red.), przedłużający jej trwanie na czas nieokreślony. Etym. - wł. 'przystanek; pauza; jw.' od fermare 'zatrzymywać fonetyczny słownik.
Co znaczy For:
Definicja przewaga początkowa (w punktach, pozycji, ruchach, materiale) dana przeciwnikowi słabszemu w grze, wyścigu i tym podobne (por. handicap); (w l.mn. fory) poparcie, protekcja, względy, łaski. Etym fonetyczny znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: