frenetyczny co to jest
Co to jest frenetyczny? Definicja frenetyczny gorący, entuzjastyczny, burzliwy; owacyjny, rzęsisty.

Czy przydatne?

Definicja frenetyczny

Definicja z ang. frantic, z niem. wild.

Co znaczy FRENETYCZNY: frenetyczny gorący, entuzjastyczny, burzliwy; owacyjny, rzęsisty (o oklaskach). Etym. - ?Xac. phreneticus 'szalony' z gr. phrenitikós 'jp.' od phrenítis 'obłąkanie; gorączka' z phrēn, zobacz fren

Czym jest frenetyczny znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Fanfaron:
Definicja zarozumialec, samochwał, bufon. fanfaronada chełpliwość, samochwalstwo; przechwałki, zuchowatość; pretensjonalność, bufonada. Etym. - fr. fanfaronnade 'chełpliwość' od fanfaron 'jw.' z hiszp frenetyczny co to jest.
Co znaczy Ferre Oleum In Auricula:
Definicja ferre oleum in auricula ?Xac. nosić oliwę w uchu, jest to tak nachylać ucha w rozmowie z możnymi, jakby w drugim uchu nosiło się oliwę. Etym. - Epigramy, 5, 77, Marcjalisa frenetyczny definicja.
Co znaczy Fuimus Troes Fuit Ilium:
Definicja Ilium ?Xac., byliśmy Trojanami, było Ilium (lecz należy to już do niepowrotnej przeszłości); nie jesteśmy już Trojanami, nie ma już Troi; por. ubi Troia fuit... Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 325 frenetyczny co znaczy.
Co znaczy Flauta:
Definicja flauta zobacz sztil. Etym. - nm. Flaute 'cisza morska' od flau 'słaby; ospały frenetyczny słownik.
Co znaczy Fliegender Hollander:
Definicja Holländer nm., Holender tułacz; (dawn.) Latający Holender. Etym. - tytuł opery romantycznej (1843 r.) kompozytora i poety nm. Richarda Wagnera (1813-83); Holender, pilot statku-widma, skazany na frenetyczny znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: