frukta co to jest
Co to jest frukta? Definicja frukta przest. owoce; owoce pracy. Etym. - późn.z łaciny l.mn. fructa.

Czy przydatne?

Definicja frukta

Definicja z ang. Frukta, z niem. Frukta.

Co znaczy FRUKTA: frukta przest. owoce; owoce pracy. Etym. - późn.z łaciny l.mn. fructa 'plony rolne folwarku' z ?Xac. fructus 'korzyść; owoc; zysk' z p.p. od frui 'korzystać; delektować się'; por. fructidor; grapefruit

Czym jest frukta znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Fortran:
Definicja język algorytmiczny użytkowany raczej w komputerach amer., zwł. produkcji spółki IBM; zobacz algol. Etym. - amer. nazwa handl.; skr. od z angielskiego: for(mula) tran(slator) dosł. 'tłumacz formuł frukta co to jest.
Co znaczy Fumy:
Definicja fumy humory, fanaberie, kaprysy, grymasy, fochy, fąfry, dąsy; pretensjonalne uroszczenia; zadzieranie nosa. Etym. - ?Xac. fumus 'dym'; por. fumarola; sfumato frukta definicja.
Co znaczy Fine:
Definicja fine koniec (zwł. utworu muz.). Etym. - wł. 'cel; koniec, kres' z ?Xac. finis, zobacz finish frukta co znaczy.
Co znaczy Flet:
Definicja flet (f. ogromny) dęty, drewniany instrument muz. z bocznym otworem do zadęcia, o wysokiej skali; (f. mały) pikulina, pikolo. fletnia Pana zobacz syringa. Etym. - nm. Flöte 'flet frukta słownik.
Co znaczy Fructidor:
Definicja fructidor dwunasty miesiąc fr. kalendarza republikańskiego. Etym. - fr. 'jw.'; ?Xac. fructus, zobacz frukta; gr. dōron 'dar frukta znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: