futhark co to jest
Co to jest futhark? Definicja futhark, futhork alfabet runiczny. Etym. - słowo złożony z pierwszych.

Czy przydatne?

Definicja futhark

Definicja z ang. futhark, z niem. futhark.

Co znaczy FUTHARK: futhark, futhork alfabet runiczny. Etym. - słowo złożony z pierwszych sześciu liter (włączając th) alfabetu runicznego

Czym jest futhark znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Finanse:
Porównanie środki pieniężne, fundusze, dorobek, stan majątkowy, dochody i opłaty państwa a. przedsiębiorstwa. finansować dostarczać środków, udzielać funduszów, pokrywać wydatki, opłacać co. finansjera ogół futhark co znaczy.
Krzyżówka Failsafe:
Dlaczego fejlsejf] z angielskiego:, zaprojektowany tak, by mógł automatycznie zatrzymać a. zmienić rozpoczęte już działania w sytuacji awarii; niezawodny. Etym. - od nazwy mechanizmu, który pozwala, poprzez futhark krzyżówka.
Co to jest Ferma:
Jak lepiej wyspecjalizowane w określonej gałęzi rolnictwa a. hodowli (na przykład f. kurza, f. nutrii); por. farma. Etym. - fr. ferme 'silny, trwały, stały; dzierżawa; folwark, ferma' z ?Xac. firmare 'utrwalić futhark co to jest.
Słownik Fata:
Kiedy fatalistyczny właściwy fatalizmowi, fataliście. fatalizm wiara w nieodwracalność losu, nieuchronność przeznaczenia, w fatum, decydujące o biegu poszczególnych wydarzeń z wyjątkiem naturalnych futhark słownik.
Czym jest Fedrowanie:
Od czego zależy fedrowanie, fedrunek górn. urabianie, urobek; rąbanie ściany; mechaniczne oddzielanie grudek i brył złoża od calizny. Etym. - nm. fördern 'wydobywać (kruszec); popierać; przyśpieszać futhark czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: