gabinet co to jest
Co to jest gabinet? Definicja przychodnia zespół członków rządu, porada ministrów; sekretariat.

Czy przydatne?

Definicja gabinet

Definicja z ang. office, z niem. Büro.

Co znaczy GABINET: przychodnia zespół członków rządu, porada ministrów; sekretariat (ministra); pokój w urzędzie dla osoby na kierowniczym stanowisku; komplet mebli do takiego pokoju; pokój do pracy umysłowej, naukowej, zawodowej (lekarza, adwokata), zaopatrzony w sprzęt, bibliotekę i tym podobne; zestaw okazów naukowych (zool., bot., mineralogicznych i tym podobne); przest. oddzielna salka restauracyjna. Etym. - wł. gabinetto 'przychodnia' z fr. cabinet 'jp.' zdrobn. do cabine 'dawn. dom gry; kabina'

Czym jest gabinet znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy Glediczia:
Porównanie glediczia bot. iglicznia. Etym. - n.z łaciny gleditschia, gleditsia od nazwiska botanika nm. Johanna G. Gleditscha (zm. 1786 gabinet co znaczy.
Krzyżówka GeigeraMullera Licznik:
Dlaczego licznik jeden z tak zwany liczników jonizacyjnych, przyrząd do detekcji i rejestracji cząstek promieniowania jonizującego. Etym. - od nazwiska fizyka nm. Hansa Geigera, konstruktora (1908 r gabinet krzyżówka.
Co to jest Go In:
Jak lepiej angielskiego:, [wym. gou in] taktyka protestu bez użycia siły: masowe wtargnięcie protestujących do audytoriów, kościołów, sal posiedzeń, gmachu parlamentu i tak dalej, by zmusić do dyskusji gabinet co to jest.
Słownik Gold Standard:
Kiedy gold standard z angielskiego:, ekon. standard złota, parytet złota, relacja wartości pieniądza do jednostki złota (grama, uncji gabinet słownik.
Czym jest Georginia:
Od czego zależy georginia bot. dalia. Etym. - od nazwiska petersburskiego przyrodnika pochodz. nm. J. G. Georgi (XVIII w gabinet czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: