gallup co to jest
Co to jest Gallup? Definicja Gallup [pop. wym. galup]; (G. poll) [wym. gälepoul] badanie recenzji.

Czy przydatne?

Definicja Gallup

Definicja z ang. Gallup, z niem. Gallup.

Co znaczy GALLUP: Gallup [pop. wym. galup]; (G. poll) [wym. gälepoul] badanie recenzji publ., zwł. jako podstawa do prognoz (na przykład wyniku wyborów), przeprowadzone sposobem amer. Instytutu Gallupa (zał. 1935 w Princeton w stanie Nowy Jork), z pewną liczbą wybranych a. wylosowanych osób, stanowiących próbę reprezentatywną dla badanej zbiorowości. Etym. - amer.z angielskiego: poll 'ankieta'; statystyk amer. George H. Gallup (ur. 1901 r.)

Czym jest Gallup znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy Galenowe Preparaty:
Definicja farm. ekstrakty, nalewki, soki, proszki, maści, odwary, wyciągi pochodzące z surowców roślinnych, zwierzęcych a. mineralnych rozdrobnionych, roztartych i tym podobne, pozbawionych zatem składników gallup co to jest.
Co znaczy Gwicht:
Definicja gwicht przest. odważnik; ciężarek (zegara ściennego). Etym. - nm. Gewicht 'waga; ciężar(ek)' od wiegen 'ważyć gallup definicja.
Co znaczy Grammy:
Definicja zjednoczonych ameryki - pozłacana replika (kopia) płyty gramofonowej przyznawana dorocznie najwybitniejszym wykonawcom nagrań poprzez Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji. Etym. - z gallup co znaczy.
Co znaczy Grafem:
Definicja zapis fonemu (jednemu fonemowi może odpowiadać kilka grafemów, na przykład ch, sz); jednostka strukturalna mechanizmu pisma mająca znaczenie językowe i typową formę graficzną. Etym. - zobacz -graf gallup słownik.
Co znaczy Grasant:
Definicja rabuś, łupieżca; zbój wędrowny. grasować (w różnych miejscach) czynić szkodę, dopuszczać się gwałtów, niszczyć, grabić; (o chorobach, klęskach) szerzyć się. grasanctwo rabunek, łupiestwo, grasowanie gallup znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: