gallup co to jest
Co to znaczy Gallup? Definicja Gallup [pop. wym. galup]; (G. poll) [wym. gälepoul] badanie recenzji.

Czy przydatne?

Definicja Gallup

Definicja z ang. Gallup, z niem. Gallup.

Co to znaczy GALLUP Gallup [pop. wym. galup]; (G. poll) [wym. gälepoul] badanie recenzji publ., zwł. jako podstawa do prognoz (na przykład wyniku wyborów), przeprowadzone sposobem amer. Instytutu Gallupa (zał. 1935 w Princeton w stanie Nowy Jork), z pewną liczbą wybranych a. wylosowanych osób, stanowiących próbę reprezentatywną dla badanej zbiorowości.Etym. - amer.z angielskiego: poll 'ankieta'; statystyk amer. George H. Gallup (ur. 1901 r.)

Czym jest Gallup znaczenie w Znaczenie G .