geront co to jest
Co to jest GERONT? Definicja GERONT(O)- w złożeniach: starość. gerontokracja władza, rządy starców.

Czy przydatne?

Definicja GERONT

Definicja z ang. Geronte, z niem. Geronte.

Co znaczy GERONT: GERONT(O)- w złożeniach: starość. gerontokracja władza, rządy starców. gerontologia edukacja o starzeniu się organizmów, zwł. ludzkiego (por. geriatria; geruzja). Etym. - gr. gérōn dpn. gérontos 'starzec'

Czym jest GERONT znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy Grande Sonnerie:
Porównanie grande sonnerie fr., dosł. 'ogromne dzwonienie', mechanizm bicia w dzwony i dzwonki zegarowe, gdzie wydzwania się co 15 min. godzinę i kwadranse geront co znaczy.
Krzyżówka Gradient:
Dlaczego rozmiar zmiany jakiegoś parametru (ciśnienia; temp.) na jednostkę odległości; mat., fiz. wektor wskazujący kierunek maksymalnego wzrostu jakiejś wielkości (na przykład temp., ciśnienia); pop. miara geront krzyżówka.
Co to jest Globule:
Jak lepiej niewielkie, ciemne mgławice pyłowe. globuliny ekipa prostych, zbliżonych do albuminów białek nierozpuszczalnych w wodzie, występujących we wszystkich normalnych komórkach. Etym. - ?Xac. globulus geront co to jest.
Słownik Gambit:
Kiedy gambit otwarcie gry szachowej, gdzie poświęca się pionka dla uzyskania lepszej pozycji a. szybszego rozwoju figur; por. szach. Etym. - wł. gambetto 'podstawienie nogi' od gamba 'noga geront słownik.
Czym jest Gramatyka:
Od czego zależy morfologiczny i składniowy języka: edukacja o zasadach budowy języka w dziedzinie fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni; książka gramatyki; por. artes liberales. Etym. - gr. grammatikē geront czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: