gerundium co to jest
Co to znaczy gerundium? Definicja gerundium gram. rzeczownik odsłowny (na przykład czytanie.

Czy przydatne?

Definicja gerundium

Definicja z ang. gerund, z niem. Gerundium.

Co to znaczy GERUNDIUM gerundium gram. rzeczownik odsłowny (na przykład czytanie).gerundivum gram. ?Xac. imiesłów bierny czasu przyszłego, oznaczający czynność, która powinna być spełniona.Etym. - późn.z łaciny gerundivum 'jw.' od gerundium 'jw.' z ?Xac. gerere 'nosić; czynić'; por. digesta; egzagerować; ingerencja; registratura; rejestr; (su)gestia; werbigeracja

Czym jest gerundium znaczenie w Znaczenie G .