glajchszaltować co to jest
Co to znaczy glajchszaltować? Definicja glajchszaltować przen. na siłę równać, podciągać pod.

Czy przydatne?

Definicja glajchszaltować

Definicja z ang. glajchszaltować, z niem. glajchszaltować.

Co to znaczy GLAJCHSZALTOWAĆ glajchszaltować przen. na siłę równać, podciągać pod szablon; polit. ujednolicać przemocą, totalnie (stowarzyszenia, związki, prasę, sposób myślenia i tak dalej.Etym. - nm. gleichschalten 'ujednostajnić, ujednolicić; jw.'; gleich 'równo'; schalten 'rządzić'

Czym jest glajchszaltować znaczenie w Znaczenie G .