glediczia co to jest
Co to jest glediczia? Definicja glediczia bot. iglicznia. Etym. - n.z łaciny gleditschia, gleditsia.

Czy przydatne?

Definicja glediczia

Definicja z ang. glediczia, z niem. glediczia.

Co znaczy GLEDICZIA: glediczia bot. iglicznia. Etym. - n.z łaciny gleditschia, gleditsia od nazwiska botanika nm. Johanna G. Gleditscha (zm. 1786)

Czym jest glediczia znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy Gramatyka:
Definicja morfologiczny i składniowy języka: edukacja o zasadach budowy języka w dziedzinie fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni; książka gramatyki; por. artes liberales. Etym. - gr. grammatikē glediczia co to jest.
Co znaczy Ginseng:
Definicja ginseng żeń-szeń, roślina zielna z rodz. araliowatych, wschodnioazjatycka, o korzeniach cenionych w lecznictwie chińskim, zwł. jako środek uśmierzający. Etym. - z chiń. żeń-szen 'jw glediczia definicja.
Co znaczy Gyp:
Definicja gyp [wym. dżip] z angielskiego:, posługacz na bryt. wyższej uczelni (na przykład w Cambridge), do obsługi studentów glediczia co znaczy.
Co znaczy Guiro:
Definicja guiro perkusyjny instrument muz. pochodzenia latynoamer., wykonany z karbowanej tykwy, po której grający przesuwa prętem, wydobywając serię trzasków. Etym. - amer.hiszp. 'tykwa glediczia słownik.
Co znaczy Gaidzin:
Definicja gaidzin jap., cudzoziemiec, obcy; cudzoziemcy glediczia znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: