glosa co to jest
Co to jest glosa? Definicja glosa odręczny dopisek czytelnika a. kopisty, zawierający uwagę.

Czy przydatne?

Definicja glosa

Definicja z ang. gloss, z niem. Glanz.

Co znaczy GLOSA: glosa odręczny dopisek czytelnika a. kopisty, zawierający uwagę, komentarz do tekstu a. tłumaczenie trudnego wyrazu czy zwrotu; (w l.mn.) przen. komentarze, wyjaśnienia (prawn., lit. i tak dalej). glosarium słowni(cze)k wyrazów przestarzałych, trudnych, rzadkich, użytych w dawnym tekście; leksykon ułożony dla elektronicznej maszyny przekładowej. -GLOTA w złożeniach: znający ustaloną liczbę języków a. mówiący nimi. glosator komentator dawnego tekstu. glosolalia ekstatyczna przemowa, zazw. niezrozumiała dla słuchaczy, wygłaszana w okresie obrządków kultowych różnych współczesnych grup relig., wysuwających na pierwszy plan podniecenie i entuzjazm religijny. GLO(S)S(O)-, GLO(T)T(O)- w złożeniach: język(o)-; językowy; mowa. Etym. - śrdw.z łaciny glossarium 'zestaw glos' od ?Xac. glossa '(stary a. obcy) słowo wymagający objaśnienia' z gr. glossa, glotta 'język; mowa'; por. poliglota

Czym jest glosa znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy Global Village:
Definicja termin wprowadzony poprzez kanadyjskiego teoretyka komunikacji (przenoszenia informacji) Marshalla McLuhana (1911-80) dla ustalenia świata końca XX w., gdzie media elektroniczne radykalnie zmniejszą glosa co to jest.
Co znaczy Godet:
Definicja godet klin wstawiony dla poszerzenia dolnej części sukni a. rękawa. Etym. - fr. 'kubek; lulka u fajki; miseczka, puszka; czerpak; klosz, fałda w materiale' z hol. codde 'kawałek drewna kształtu walca glosa definicja.
Co znaczy Gagat:
Definicja gagat zobacz dżet glosa co znaczy.
Co znaczy Genero Chico:
Definicja chenero cziko] hiszp., dosł. 'mały rodzaj', hiszp. rodzaj lekkich dramatycznych a. operowych jednoaktówek (w przeciwieństwie od género grande, poważnego dramatu a. takiejż opery); powstał w Madrycie glosa słownik.
Co znaczy Gambit:
Definicja gambit otwarcie gry szachowej, gdzie poświęca się pionka dla uzyskania lepszej pozycji a. szybszego rozwoju figur; por. szach. Etym. - wł. gambetto 'podstawienie nogi' od gamba 'noga glosa znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: