glosa co to jest
Co to znaczy glosa? Definicja glosa odręczny dopisek czytelnika a. kopisty, zawierający uwagę.

Czy przydatne?

Definicja glosa

Definicja z ang. gloss, z niem. Glanz.

Co to znaczy GLOSA glosa odręczny dopisek czytelnika a. kopisty, zawierający uwagę, komentarz do tekstu a. tłumaczenie trudnego wyrazu czy zwrotu; (w l.mn.) przen. komentarze, wyjaśnienia (prawn., lit. i tak dalej).glosarium słowni(cze)k wyrazów przestarzałych, trudnych, rzadkich, użytych w dawnym tekście; leksykon ułożony dla elektronicznej maszyny przekładowej.-GLOTA w złożeniach: znający ustaloną liczbę języków a. mówiący nimi.glosator komentator dawnego tekstu.glosolalia ekstatyczna przemowa, zazw. niezrozumiała dla słuchaczy, wygłaszana w okresie obrządków kultowych różnych współczesnych grup relig., wysuwających na pierwszy plan podniecenie i entuzjazm religijny.GLO(S)S(O)-, GLO(T)T(O)- w złożeniach: język(o)-; językowy; mowa.Etym. - śrdw.z łaciny glossarium 'zestaw glos' od ?Xac. glossa '(stary a. obcy) słowo wymagający objaśnienia' z gr. glossa, glotta 'język; mowa'; por. poliglota

Czym jest glosa znaczenie w Znaczenie G .