glosa co to jest
Co to jest glosa? Definicja glosa odręczny dopisek czytelnika a. kopisty, zawierający uwagę.

Czy przydatne?

Definicja glosa

Definicja z ang. gloss, z niem. Glanz.

Co znaczy GLOSA: glosa odręczny dopisek czytelnika a. kopisty, zawierający uwagę, komentarz do tekstu a. tłumaczenie trudnego wyrazu czy zwrotu; (w l.mn.) przen. komentarze, wyjaśnienia (prawn., lit. i tak dalej). glosarium słowni(cze)k wyrazów przestarzałych, trudnych, rzadkich, użytych w dawnym tekście; leksykon ułożony dla elektronicznej maszyny przekładowej. -GLOTA w złożeniach: znający ustaloną liczbę języków a. mówiący nimi. glosator komentator dawnego tekstu. glosolalia ekstatyczna przemowa, zazw. niezrozumiała dla słuchaczy, wygłaszana w okresie obrządków kultowych różnych współczesnych grup relig., wysuwających na pierwszy plan podniecenie i entuzjazm religijny. GLO(S)S(O)-, GLO(T)T(O)- w złożeniach: język(o)-; językowy; mowa. Etym. - śrdw.z łaciny glossarium 'zestaw glos' od ?Xac. glossa '(stary a. obcy) słowo wymagający objaśnienia' z gr. glossa, glotta 'język; mowa'; por. poliglota

Czym jest glosa znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy GASTR:
Porównanie złożeniach: brzuszny; żołądek; gastryczny; kulinarny. gastryczny żołądkowy. gastronomia sztuka kulinarna; ogół jadłodajni na ustalonym terytorium. gastrula następujące po blastuli stadium rozwoju glosa co znaczy.
Krzyżówka Grata Novitas:
Dlaczego grata novitas ?Xac., nowość (jest ludziom) miła. Etym. - z Erazma (Adagia, 3, 9, 38); myśl z Homera (Odyseja, 1, 351); "ludzie w najwyższym stopniu chwalą pieśń najnowszą dla ich uszu" glosa krzyżówka.
Co to jest Grynszpan:
Jak lepiej grynszpan zieleń miedziana, zasadowy octan miedziowy; (grynszpan szlachetny) śniedź, zobacz patyna. Etym. - nm. Grünspan 'zieleń miedziana'; grün 'zielony'; span(isches Grün) 'hiszp. zieleń glosa co to jest.
Słownik Gaidzin:
Kiedy gaidzin jap., cudzoziemiec, obcy; cudzoziemcy glosa słownik.
Czym jest Globule:
Od czego zależy niewielkie, ciemne mgławice pyłowe. globuliny ekipa prostych, zbliżonych do albuminów białek nierozpuszczalnych w wodzie, występujących we wszystkich normalnych komórkach. Etym. - ?Xac. globulus glosa czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: