goldwasser co to jest
Co to jest Goldwasser? Definicja Goldwasser złotówka, wódka gdańska, anyżowy likier ziołowo.

Czy przydatne?

Definicja Goldwasser

Definicja z ang. Goldwasser, z niem. Goldwasser.

Co znaczy GOLDWASSER: Goldwasser złotówka, wódka gdańska, anyżowy likier ziołowo-korzenny z płatkami złotej folii. Etym. - nm. (Danziger) Goldwasser '(gdańska) złota woda'; gold 'złoty'; Wasser 'woda'

Czym jest Goldwasser znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy Gouda:
Definicja gouda twardy, ?Xagodny, żółty ser podpuszczkowy, wyrabiany w okrągłych, spłaszczonych główkach (zazw. z czerwoną okrywą ochronną), pierw. w rejonach Gouda i Stolvijk w Holandii goldwasser co to jest.
Co znaczy Gestapo:
Definicja hitlerowska policja polit. (1933-45), wykorzystywana jako narzędzie terroru w Niemczech i państwach okupowanych. Etym. - nm. Ge(heime) Sta(ats)po(lizei) 'sekretna policja państwowa goldwasser definicja.
Co znaczy Gallup:
Definicja galup]; (G. poll) [wym. gälepoul] badanie recenzji publ., zwł. jako podstawa do prognoz (na przykład wyniku wyborów), przeprowadzone sposobem amer. Instytutu Gallupa (zał. 1935 w Princeton w stanie goldwasser co znaczy.
Co znaczy Gryla:
Definicja grylaż masa z cukru palonego i migdałów a. orzechów. Etym. - fr. grillage 'pieczenie na ruszcie' od grille 'krata; ruszt' z późn.z łaciny craticulum, zobacz grill goldwasser słownik.
Co znaczy Gerundium:
Definicja rzeczownik odsłowny (na przykład czytanie). gerundivum gram. ?Xac. imiesłów bierny czasu przyszłego, oznaczający czynność, która powinna być spełniona. Etym. - późn.z łaciny gerundivum 'jw.' od goldwasser znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: