gracioso co to jest
Co to jest gracioso? Definicja gracioso [wym. ...fioso] komiczny sługa, trefniś w komedii hiszp.

Czy przydatne?

Definicja gracioso

Definicja z ang. gracioso, z niem. gracioso.

Co znaczy GRACIOSO: gracioso [wym. ...fioso] komiczny sługa, trefniś w komedii hiszp. (Lope de Vega; u dawniejszych komediopisarzy: simple, bobo). gracja wdzięk, powab, urok, czar; wytworność (ruchów). Etym. - hiszp. gracioso 'jw.' od 'miły; zabawny; bezpłatny' z ?Xac. gratiosus 'łaskawy; miły; wdzięczny' od gratia 'łaska, przysługa; wdzięczność; wdzięk' od gratus 'wdzięczny; przychylny, miły'; por. agrément; gratis; gratulacja; gratyfikacja. W mit. rz. Gracje (gr. Charyty), boginki, służebnice Hery i Afrodyty; Eufrozyne ('radość'), Aglaia ('promienna') i Talia ('kwitnąca'), obdarzające ludzi wdziękiem i urodą, patronujące ucztom i zabawom

Czym jest gracioso znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy Galera:
Definicja śrdw. śródziemnomorski żaglowiosłowiec wojenny (a. niekiedy handl.). galernik skazaniec odbywający karę jako wioślarz na galerze (jeszcze w pocz. XIX w., gł. w Turcji i Francji). Etym. - wł., hiszp gracioso co to jest.
Co znaczy Gehenna:
Definicja ogromne (długookresowe) cierpienia psych. a. fiz., męczarnie; droga krzyżowa, czyściec. Etym. - ?Xac. z gr. géenna z pobiblijnego hebr. Gē'Hinnom 'dolina (synów) Hinnoma, na płd. od Jerozolimy gracioso definicja.
Co znaczy Gastarbeiter:
Definicja dosł. 'pracownik-gość', przybysz z innego państwie (gł. z Włoch, Jugosławii, Turcji a. Hiszpanii) zatrudniony w RFN w wypadku braku rąk do pracy, zwł. do prac niechętnie podejmowanych poprzez gracioso co znaczy.
Co znaczy Galaad:
Definicja Galaad zobacz numquid resina gracioso słownik.
Co znaczy Gangrena:
Definicja gangrena med. zgorzel. Etym. - ?Xac. gangraena 'med. rak; wrzód' z gr. gángraina 'jp gracioso znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: