grynderstwo co to jest
Co to znaczy grynderstwo? Definicja grynderstwo zakładanie, w momencie koniunktury gospodarczej.

Czy przydatne?

Definicja grynderstwo

Definicja z ang. floating, z niem. schwimmend.

Co to znaczy GRYNDERSTWO grynderstwo zakładanie, w momencie koniunktury gospodarczej, przedsiębiorstw mających dać błyskawiczny zysk oparty na spekulacji (koniec XIX i pocz. XX w.).Etym. - nm. Gründerzeit 'moment grynderski'; Gründer 'założyciel' od gründen 'zakładać; (u)fundować' z Grund 'grunt; tło; powód'; Zeit 'czas'. W Niemczech dotyczy okresu 1871-73 po wojnie fr.-prus., kiedy, na bazie koniunktury wynikłej z fr. odszkodowań wojennych, zakładano sporo niesolidnych przedsiębiorstw, kończących się bankructwem

Czym jest grynderstwo znaczenie w Znaczenie G .