grynderstwo co to jest
Co to jest grynderstwo? Definicja grynderstwo zakładanie, w momencie koniunktury gospodarczej.

Czy przydatne?

Definicja grynderstwo

Definicja z ang. floating, z niem. schwimmend.

Co znaczy GRYNDERSTWO: grynderstwo zakładanie, w momencie koniunktury gospodarczej, przedsiębiorstw mających dać błyskawiczny zysk oparty na spekulacji (koniec XIX i pocz. XX w.). Etym. - nm. Gründerzeit 'moment grynderski'; Gründer 'założyciel' od gründen 'zakładać; (u)fundować' z Grund 'grunt; tło; powód'; Zeit 'czas'. W Niemczech dotyczy okresu 1871-73 po wojnie fr.-prus., kiedy, na bazie koniunktury wynikłej z fr. odszkodowań wojennych, zakładano sporo niesolidnych przedsiębiorstw, kończących się bankructwem

Czym jest grynderstwo znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy Gilbert:
Definicja jednostka napięcia magnetycznego. Etym. - od nazwiska z angielskiego: przyrodnika Williama Gilberta (1544-1603), nadwornego lekarza Elżbiety I i Jakuba I, jednego z pierwszych eksperymentatorów i grynderstwo co to jest.
Co znaczy Gotyk:
Definicja sztukach plast., panujący od poł. XII do XV w.; typ pisma o konturze łamanym, ostrokątnym, używanego w śrdw.; jego odmiana, szwabacha (od poł. XV w., użytkowana w druku), przekształcona w XVI w. we grynderstwo definicja.
Co znaczy GALAKT:
Definicja złożeniach: mleko; galaktyka; Droga Mleczna; por. lakt(o)-. galaktometr przyrząd do mierzenia ciężaru właściwego mleka, laktodensymetr. galaktyki układy (skupiska) gwiazd i materii międzygwiazdowej grynderstwo co znaczy.
Co znaczy Guliwer:
Definicja pośród karzełków, liliputów; (rzadziej:) karzełek pośród olbrzymów. Etym. - bohater książki satyrycznej Jonatana Swifta Podróże Guliwera (1726), który odbywa 4 fantastyczne podróże: do Liliputu grynderstwo słownik.
Co znaczy Griffonage:
Definicja griffonage bazgranina, gryzmoły; por. barbouillage. Etym. - fr. od griffe 'szpon, pazur' z g.nm. gripan 'chwytać' (nm. greifen grynderstwo znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: