grynszpan co to jest
Co to jest grynszpan? Definicja grynszpan zieleń miedziana, zasadowy octan miedziowy; (grynszpan.

Czy przydatne?

Definicja grynszpan

Definicja z ang. verdigris, z niem. Grünspan.

Co znaczy GRYNSZPAN: grynszpan zieleń miedziana, zasadowy octan miedziowy; (grynszpan szlachetny) śniedź, zobacz patyna. Etym. - nm. Grünspan 'zieleń miedziana'; grün 'zielony'; span(isches Grün) 'hiszp. zieleń'

Czym jest grynszpan znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy Gerundium:
Definicja rzeczownik odsłowny (na przykład czytanie). gerundivum gram. ?Xac. imiesłów bierny czasu przyszłego, oznaczający czynność, która powinna być spełniona. Etym. - późn.z łaciny gerundivum 'jw.' od grynszpan co to jest.
Co znaczy Genom:
Definicja genom w genetyce - kompletny zespół czynników dziedziczenia zawarty w zredukowanej (haploidalnej) liczbie chromosomów osobnika. Etym. - z nm.; zobacz -gen-; (chromos)om grynszpan definicja.
Co znaczy Glorious Revolution:
Definicja Glorious Revolution z angielskiego:, Wspaniała Rewolucja. Etym. - pop. nazwa rewolucji z angielskiego: 1688-89, która uwieńczyła sukcesem wieloletnie walki o ustanowienie ustroju parlamentarnego grynszpan co znaczy.
Co znaczy Gongoryzm:
Definicja gongoryzm kultyzm, barokowy styl literaturze hiszp. XVII w.; styl zawiły, ozdobny, napuszony, kwiecisty. Etym. - od nazwiska poety hiszp.: Luis de Gongora y Argote (1561-1627 grynszpan słownik.
Co znaczy GON:
Definicja 1. kąt; figura geom. mająca ustaloną liczbę kątów. 2. płciowy; rodny, rozrodczy; nasienie; (-GONIA) pokolenie; rozmnożenie (się); pochodzenie, sposób stworzenia, zrodzenia się czegoś; genealogia grynszpan znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: