habit co to jest
Co to znaczy habit? Definicja habit ubiór zakonny przepisany regułą. habituacja przywykanie; fizj.

Czy przydatne?

Definicja habit

Definicja z ang. habit, z niem. Gewohnheit.

Co to znaczy HABIT habit ubiór zakonny przepisany regułą.habituacja przywykanie; fizj. zmniejszanie się (a. zanik) reakcji organizmu na wielokrotnie powtarzający się impuls.habitus biol. ogół właściwości, składających się na wygląd danego człowieka a. zwierzęcia, zespół cech charakterystycznych dla jego zachowania się; biol. pokrój; konstytucja (ciała).habitat część biotopu, gdzie osobniki danego gatunku znajdują najdogodniejsze warunki życia; arch. wielokondygnacjowy budynek mieszkalny, złożony ze spiętrzonych (i ustawionych pod wieloma kątami względem siebie) prefabrykowanych "willi" betonowych, wzniesiony poprzez architekta izraelskiego Mosze Safdie na terenie wystawy świat. Expo-67 w Montrealu; statek podwodny, gdzie mieszkają poprzez dłuższe okresy naukowcy prowadząc fiz. i biol. studia podmorskie; por. akwanauta; Sealab.Etym. - ?Xac. habitat 'mieszka' (od habitare 'mieszkać') i śdrdw.z łaciny habituatio 'nawyk' (z późn.z łaciny habituare 'nawykać') od ?Xac. habitus 'posiadany; stan; wygląd; odzież' od habēre 'mieć'; por. ekshibicjonizm; habenda; (re)habilitacja; inhibicja; prebenda; prohibicja

Czym jest habit znaczenie w Znaczenie H .