harmonia co to jest
Co to znaczy harmonia? Definicja harmonia zgodność, dopełnianie się, ład, odpowiedniość, właściwy.

Czy przydatne?

Definicja harmonia

Definicja z ang. harmony, z niem. Harmonie.

Co to znaczy HARMONIA harmonia zgodność, dopełnianie się, ład, odpowiedniość, właściwy dobór, porządek przedmiotów, elementów, cech, zjawisk; zgoda, jedność, dobre współżycie, przyjazne relacje, solidarność, dobry nastrój, miła atmosfera; muz. charakter budowy i połączeń współbrzmień akordowych w utworze; edukacja o współbrzmieniach akordowych; (h. sfer) zobacz pitagoreizm; (h. ręczna) zobacz bajan.harmoniczny oparty na zasadach harmonii muz.harmonizacja zestrojenie poszczególnych przedmiotów w estetyczną całość; metoda tworzenia współbrzmień akordowych (na przykład do jakiejś melodii).harmonizować.harmonijny estetyczny, o pięknych kształtach, proporcjach; przyjemnie brzmiący, zgodny, zharmonizowany.harmonogram wykres a. opis planowanego przebiegu czynności, robót, produkcji pośrodku pewnego czasu; por. grafik.harmonium zobacz fisharmonia.harmonika ogół zagadnień związanych z konstrukcją współbrzmień harmonicznych w utworze muz. a. w pewnej ich ekipie; dawn. instrument muz. składający się ze szklanych kloszów (z których dźwięki wydobywa się palcami) na wspólnej osi, obracanych napędem pedałowym.Etym. - gr. harmonia 'spojenie, łącze; związek; zgoda; harmonia' od harmós 'spojenie, przegub'; zobacz -gram-; por. filharmonia; fisharmonia

Czym jest harmonia znaczenie w Znaczenie H .