co to jest
Co to znaczy he was a man? Definicja he was a man z angielskiego:, to był człowiek; por. ecce homo.

Czy przydatne?

Definicja he was a man

Definicja z ang. he was a man, z niem. er war ein Mann.

Co to znaczy HE WAS A MAN he was a man z angielskiego:, to był człowiek; por. ecce homo! Etym. - z Szekspira (Hamlet, 1, 2); Hamlet o swoim tacie

Czym jest he was a man znaczenie w Znaczenie H .