heautontimorumenos co to jest
Co to znaczy Heautontimorumenos? Definicja Heautontimorumenos samodręk, samoudręczyciel, karzący.

Czy przydatne?

Definicja Heautontimorumenos

Definicja z ang. Heautontimorumenos, z niem. Heautontimorumenos.

Co to znaczy HEAUTONTIMORUMENOS Heautontimorumenos samodręk, samoudręczyciel, karzący, chłoszczący sam siebie.Etym. - gr. heautón 'sam siebie'; timōroúmenos od timōrein 'karać; mścić się'. Wzięty z gr. komedii Menandra tytuł komedii Terencjusza; por. homo sum

Czym jest Heautontimorumenos znaczenie w Znaczenie H .