hedonizm co to jest
Co to znaczy hedonizm? Definicja hedonizm filoz. doktryna etyczna, uznająca przyjemność (rozkosz.

Czy przydatne?

Definicja hedonizm

Definicja z ang. hedonism, z niem. Hedonismus.

Co to znaczy HEDONIZM hedonizm filoz. doktryna etyczna, uznająca przyjemność (rozkosz) za cel i najwyższe dobro człowieka, za kluczowy motyw działania, a uniknięcie przykrości (bólu) za warunek szczęścia; por. utylitarny.hedonista.Etym. - gr. hēdonē 'przyjemność; rozkosz'. Staroż. doktryna cyrenaików (Arystyp z Cyreny około 435-350 przed naszą erą); por. epikureizm

Czym jest hedonizm znaczenie w Znaczenie H .