heks co to jest
Co to znaczy HEKS? Definicja HEKS(A)- w złożeniach: sześć; zawierający a. posiadający sześć.

Czy przydatne?

Definicja HEKS

Definicja z ang. HEKS, z niem. HEKS.

Co to znaczy HEKS HEKS(A)- w złożeniach: sześć; zawierający a. posiadający sześć.heksametr metrum literaturze antycznej złożone z sześciu stóp daktylicznych, które (poza stopą piątą) mogły być zastępowane spondejami.heksagon sześciokąt; przen. Francja (z racji na jej kształt na mapie).Etym. - gr. heks '6'; fr. héxagone 'jw.' z gr. hekságōnos 'sześciokątny'; heksámetron 'jw.' z r.nij. od heksámetros 'sześciomiarowy'; zobacz -gon- 1; -metr

Czym jest HEKS znaczenie w Znaczenie H .