herbarium co to jest
Co to znaczy herbarium? Definicja herbarium zielnik, usystematyzowany zestaw zasuszonych roślin.

Czy przydatne?

Definicja herbarium

Definicja z ang. herbarium, z niem. herbarium.

Co to znaczy HERBARIUM herbarium zielnik, usystematyzowany zestaw zasuszonych roślin, zestawienie ziół.herboryzować botanizować, zbierać rośliny w celach naukowych a. dydaktycznych.herbicydy środki chwastobójcze; substancje chem. do wybiórczego a. całkowitego niszczenia roślin niepożądanych na pewnym terenie; por. defolianty.Etym. - późn.z łaciny herbarium 'murawa; zielnik' i fr. herboriser 'zbierać rośliny' (z ?Xac. herbula, zdrobn.) od ?Xac. herba 'trawa; zioło'; zobacz -cyd(a)

Czym jest herbarium znaczenie w Znaczenie H .