hetero co to jest
Co to znaczy HETERO? Definicja HETERO- w złożeniach: inny niż zazwyczaj; inny; różny (por. homo.

Czy przydatne?

Definicja HETERO

Definicja z ang. STRAIGHT, z niem. STRAIGHT.

Co to znaczy HETERO HETERO- w złożeniach: inny niż zazwyczaj; inny; różny (por. homo-; -izo-; orto-); innego gatunku, odmienny; zawierający różne przedmioty, niejednorodny.heterotaksja nienormalne a. niepoprawne położenie organów ciała.heterodoksja innowierstwo, nieprawowierność, niezgodność z doktryną Kościoła; por. dogmat.heterofilia bot. różnolistność, występowanie liści o różnych kształtach na tej samej roślinie.heteronomia podporządkowanie się obcym prawom, obcej dominacji; brak swobód moralnych a. wolnej woli.heterohemoterapia zobacz hemoterapia.heterogeniczny niejednorodny.heteroteliczny istniejący dla (a. na skutek) czegoś innego, mający cel (a. przyczyna) zewnętrzny, nie należący do jego własnej substancji; por. autoteliczny.heteromorfizm różnopostaciowość.heteroseksualizm pociąg seksualny do płci odmiennej.Etym. - gr. héteros 'inny; różny'; -doksja od dóksa 'pogląd' z dokeín, zobacz dogmat; -filia z gr. phýllon; zobacz -gen-; hemoterapia; -morf-; -nom; seksualizm; -taksja zobacz taktyzm; teleologia

Czym jest HETERO znaczenie w Znaczenie H .