hial co to jest
Co to znaczy HIAL? Definicja HIAL- w złożeniach: szkło; szklany; szklisty; przezroczysty.

Czy przydatne?

Definicja HIAL

Definicja z ang. HIAL, z niem. HIAL.

Co to znaczy HIAL HIAL- w złożeniach: szkło; szklany; szklisty; przezroczysty; przejrzysty.Etym. - późn.z łaciny hyal(o)- 'szklany' z gr. 'jp.' od hýalos 'przezroczysty; kamień; szkło'

Czym jest HIAL znaczenie w Znaczenie H .