hterektomia co to jest
Co to znaczy histerektomia? Definicja histerektomia med. chirurgiczne usuwanie macicy. histeria med.

Czy przydatne?

Definicja histerektomia

Definicja z ang. hysterectomy, z niem. Hysterektomie.

Co to znaczy HISTEREKTOMIA histerektomia med. chirurgiczne usuwanie macicy.histeria med., psych. psychoneduroza objawiająca się nadmierną pobudliwością emocjonalną, łącznie z zakłóceniami czynności psychiki, zmysłów, nerwów ruchowych, jelit i tak dalej; pop. nadmiernie żywe reakcje uczuciowe, podniecenie.histereza ekon. przypadek, gdy długookresowe i pokaźne bezrobocie nie wpływa na obniżenie się poziomu płac.Etym. - n.z łaciny hysteria 'jw.' z gr. hystéra 'macica'. Dawniej uważano h. za chorobę wyłącznie kobiecą, spowodowaną schorzeniami narządów rodnych; zobacz -tomia, gr. hystérēsis 'brak, niedobór'

Czym jest histerektomia znaczenie w Znaczenie H .