holocen co to jest
Co to znaczy holocen? Definicja holocen geol. współczesna epoka historii ZIEMI, Tabl. 7. holograf.

Czy przydatne?

Definicja holocen

Definicja z ang. Holocene, z niem. Holozän.

Co to znaczy HOLOCEN holocen geol. współczesna epoka historii ZIEMI, Tabl. 7.holograf dokument (list, testament, akt) napisany własnoręcznie.holografia fotografia laserowa.holograficzny praw. (dokument) własnoręczny, pisany własnoręcznie; (o zdjęciu fot.) laserowy, przedstawiający trójwymiarowe obrazy elementów.hologram laserowe zdjęcie fot.Etym. - gr. hólos 'cały, całkowity'; -cen zobacz keno-; -graf-; -gram

Czym jest holocen znaczenie w Znaczenie H .