hugenoci co to jest
Co to znaczy hugenoci? Definicja hugenoci, hugonoci protestanci fr. (kalwini) w XVI-XVII w. Etym.

Czy przydatne?

Definicja hugenoci

Definicja z ang. Huguenots, z niem. Hugenotten.

Co to znaczy HUGENOCI hugenoci, hugonoci protestanci fr. (kalwini) w XVI-XVII w.Etym. - fr. huguenot 'protestant' ze szwajc.nm. Eidgenosse 'konfederat'; Eid 'przysięga'; Genosse 'towarzysz'; nazwa nadana pierw., w XVI w., poprzez zwolenników ks. Sabaudii walczącym z nim mieszkańcom Genewy, utworzona poprzez drwiące połączenie z imieniem przywódcy partii antysabaudzkiej: Hugues Besançon

Czym jest hugenoci znaczenie w Znaczenie H .